top of page

Fisket i Sunnanöviken

Sunnanö Camping ligger vid Sunnanöviken. Det är en havsvik med bräckt vatten där det finns mycket vitfisk, abborre och gädda. Längs kusterna är handfisket gratis och alla får fiska och ta upp fisk till middagen.

Abborre
Det finns gott om abborre i hela viken och det lättaste sättet att fånga dem på är att meta eller spinnfiska. Runt bryggorna här på campingen är det bra att meta, speciellt med mask. Om man vill kasta med spinnare eller jigg så kan man hyra en av våra båtar.
Storleken varierar allt från de allra minsta till fiskar som väger upp emot 1,5 kilo.
Abborren är en väldigt god matfisk och det är tillåtet att ta upp den, tänk bara på att inte ta upp för små fiskar som man inte kan tillaga.


Gädda
Gäddan trivs bra här i vassruggarna och fiskas lättast med drag, som till exempel jigg, skeddrag, wobbler och jerkbait. Eftersom det är mycket bete i Sunnanöviken så äter gäddan mycket och kan växa sig väldigt stor! Det fångas varje år gädda över 10 kilo i trakterna och det finns väldigt mycket fisk mellan 1-5 kilo.
Tänk på att om ni vill ta upp gäddan så måste den vara mellan 40-75 cm, annars får ni inte ta upp den. Släpp gärna tillbaka den om ni inte ska tillaga den så den kan växa sig större!

bottom of page