Tält

Campingen har ett begränsat antal tältplatser inom området och placeringen kan vara varierande. Platserna är utspridda på området i mån av plats.
 

Tältplats 250 kr/dygn Max 4 personer

Extra bil/MC 50 kr/dag

(Gäller för samtliga boendeformer - Tillägg midsommar och roslagsloppet torsdag-söndag 100 kr/dygn)